/img/coolprofs_logo_full.png
Schrijf mij in voor de nieuwsbrief
Dineke van Vliet
ORGANISATIE
Agile Right
FUNCTIE
Agile Coach
OMSCHRIJVING

Dineke is een resultaatgerichte verbinder die realistische en ambitieuze doelen stelt gebaseerd op feiten. Ze is in staat snel te schakelen, met een hands-on mentaliteit waar het nodig is. Ze heeft ervaring met complexe verandertrajecten, inclusief de borging van de verandering. Daarnaast is ze een kritische en motiverende sparringpartner op zowel de werkvloer als op managementniveau en motiveert zij mensen om zich heen in hun kracht om het elke dag een beetje beter te doen.
Ze heeft veel ervaring met het betrekken van verschillende afdelingen bij complexe veranderprocessen rekening houdend met de gevoeligheid daarbinnen. Zowel met het aanjagen van de harde kant van veranderingen (structuren en processen) als de zachte kant (gedrags- en cultuurverandering). Dineke is sensitief voor weerstand en belemmerende gedachten bij anderen en schroomt niet om dit op tafel te leggen.

Keer terug naar CoolUp 2018
Deze site maakt gebruik van cookies om te leren over hoe de site gebruikt wordt en wat er beter zou kunnen.
Behoud de cookies en optimaliseer mijn website beleving.