Applicatie architectuur

Een weloverwogen applicatie-architectuur is de sleutel tot een wendbaar en schaalbare omgeving.

CoolProfs ontwikkelt altijd met een gelaagde architectuur voor een goede afstemming met de veranderende behoeften van de business, optimale gebruikersbeleving en voor de IT-organisatie beter presterende, onderhoudbare én schaalbare applicaties.

Onze architecten denken mee over een applicatie-architectuur, die de technologische samenhang van de verschillende applicatieonderdelen inzichtelijk maakt. Door een logische opdeling in functionele lagen en componenten die met elkaar samenwerken, koppel je nieuwe functionaliteit en hergebruik van functionaliteit van elkaar los.

Integratie

OutSystems applicaties zijn onderdeel van het IT landschap en hebben dan ook veel raakvlakken met andere systemen. Integratieaspecten zijn daarom standaard onderdeel van het ontwikkeltraject.

Wij hebben veel ervaring met het integreren van (ERP) systemen en het ontwikkelen van API’s. Zo hebben wij integraties ontwikkeld voor SAP, Oracle, Microsoft 365, Dynamics, Informatica en vele andere. Deze kennis en softwarecomponenten leveren grote tijdswinst op.

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer