Digitalisering van kritische bedrijfsprocessen raakt de kern van uw organisatie. Dit kan niet los worden gezien van andere processen, systemen, of van medewerkers. Complexe vraagstukken eisen uitvoerige kennis en ervaring van processen, technologie en de menselijke factor.

Sinds 2009 gebruiken wij het modern application platform van OutSystems om dit soort vraagstukken aan te pakken en op te lossen.

Ervaren begeleiding
Wij laten zien hoe je met OutSystems snel en flexibel maatwerksystemen bouwt. Wij richten complete OTAP (ontwikkel, test, acceptatie, productie) ontwikkelstraten in. Daarnaast verzorgen wij audits en upgrades, zodat u de OutSystems ontwikkeltechnologie optimaal kunt gebruiken. Lees meer over ons OutSystems Center of Excellence.

De realisatie pakken we aan volgens de agile principes. Onze consultants zijn agile en SAFe scrum gecertificeerd. Lees meer over onze projecten.

Complexiteit overzichtelijk maken

Bij grote complexe projecten kan onze Architected Agile werkwijze uitkomst bieden. We starten met het opstellen van de systeemarchitectuur en een globaal proces- en gegevensmodel.

Met deze inzichten voorkomen we dat een applicatie los van de omgeving functioneert, dat software achteraf moet worden aangepast (refactoring) of dat er software wordt ontwikkeld die geen toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Inzicht in de datastromen zorgt ervoor dat gegevens centraal worden opgeslagen. Dit verkleint de kans op fouten in de gegevens.

Ook kunnen we op deze manier herbruikbare systeemonderdelen sneller ontdekken en hoeven we koppelingen met andere applicaties niet opnieuw te bouwen. Dit maakt het ontwikkeltraject sneller en efficiënter.

CoolProfs wordt ook regelmatig gevraagd om quality checks op OutSystems applicaties uit te voeren en advies en hulp te bieden wanneer projecten vastlopen.

R&D team van CoolProfs
Dit team volgt de nieuwste ontwikkelingen in de markt en vormt een actieve denktank. Het R&D team bedenkt en ontwikkelt innovatieve oplossingen rondom het OutSystems platform. Denk hierbij aan nieuwe OutSystems features, CI/CD, Chatbots, Web/Mobile usage analytics (Pyze), IOT en (cloud)-integraties met Workato (koppelen met Dropbox, Google, LinkedIn.)

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer