Digitalisering van kritische bedrijfsprocessen raakt de kern van de organisatie. Het kan niet los worden gezien van andere processen, systemen en mensen. Complexe vraagstukken vragen gedegen kennis van ervaring vergen met processen, technologie en de menselijke factor.

Sinds 2009 gebruiken wij deze technologie van OutSystems om deze vraagstukken aan te pakken en op te lossen.

Ervaren begeleiding
Wij laten zien hoe je met OutSystems snel en flexibel maatwerksystemen bouwt. Wij richten complete OTAP (ontwikkel, test, acceptatie, productie) ontwikkelstraten in. Daarnaast verzorgen wij audits en upgrades, zodat u de OutSystems ontwikkeltechnologie optimaal kunt gebruiken. Lees meer over onze OutSystems Center of Excellence.

De realisatie pakken we aan volgens de agile principes. Onze consultants zijn agile en SAFe scrum gecertificeerd. Lees meer over onze projecten.

Complexiteit overzichtelijk maken
Bij grote complexe projecten kan onze Architected Agile werkwijze uitkomst bieden. Startpunt is dan het opstellen van de systeemarchitectuur en een globaal proces- en gegevensmodel.

Deze inzichten voorkomen dat een applicatie los van de omgeving functioneert, dat software achteraf moet worden aangepast (refactoring) en dat er software ontwikkeld wordt die geen toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Inzicht in de datastromen stimuleert om gegevens centraal op te slaan. Dit maakt de kans op foute gegevens aanzienlijk kleiner.

Ook worden zo herbruikbare systeemonderdelen sneller ontdekt en hoeven koppelingen met andere applicaties niet opnieuw worden gebouwd. Dit maakt het ontwikkeltraject sneller en efficiënter.

CoolProfs wordt ook regelmatig gevraagd om quality checks op OutSystems (applicaties) uit te voeren als ook advies en hulp als projecten vastlopen. Lees meer.

R&D team van CoolProfs
Dit team volgt de nieuwste ontwikkelingen in de markt en vormt een actieve denktank waaruit nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen komen rondom het OutSystems platform. Denk hierbij aan nieuwe OutSystems features, CI/CD, Chatbots, Web/Mobile usage analytics (Pyze), IOT en (cloud)-integraties met Workato (koppelen met Dropbox, Google, LinkedIn.)

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer