In de afgelopen 10 jaar hebben de gemeente Den Haag en CoolProfs het programma Kosten Reductie Informatie Systemen (KRIS) vorm gegeven:

  • Introductie van Continuous Delivery
  • Snel en vakkundig ontwikkelen van bedrijfskritische applicaties in het Openbaar Domein en Sociaal Domein.
  • Aansluiten van ketenpartners en integratie met andere systemen, zoals Socrates.
  • Realisatie van herbruikbare KRIS-componenten voor de gemeente Den Haag voor een nog kortere bouwtijd.


De gecombineerde kracht van het low code platform en de nauwe samenwerking heeft geleid tot bedrijfskritische applicaties, die de digitalisering binnen de gemeente heeft versneld en een professionaliseringsslag van haar dienstverlening naar de burgers tot gevolg heeft gehad.

Sociaal Domein
Sinds de decentralisatie van het sociaal domein is CoolProfs intensief betrokken bij de digitalisering hiervan binnen Den Haag. We zijn begonnen met een systeem dat de wijkzorgteams ondersteunt. Het aansluiten van ketenpartners en het ontwikkelen van aanvullende diensten is een continu proces. CoolProfs neemt de lead in het ontwikkelproces, waarbij uiteraard nauw wordt samenwerkt met de wijkteamleden en procesmensen van Den Haag. Deze agile aanpak werkt naar ieders tevredenheid.

Ook Jeugdzorg heeft een grote digitaliseringsslag meegemaakt en door veranderingen wet- en regelgeving zijn hier continu aanpassingen nodig en het aanhaken van particuliere zorgverleners etc.

Ter ondersteuning en verdieping van het agile werken heeft CoolProfs een workshop. 'Hoe schrijf je een user story' ontwikkeld. De medewerkers van Den Haag vonden deze workshop heel waardevol.

Openbaar Domein
We zijn klein gestart met de huisvuilkalender. Zo konden beide partijen de samenwerking ervaren. Een separate OutSystems ontwikkelstraat werd opgetuigd en de eerste grote digitaliseringsslag werd gemaakt met Mijn Haagse Werkzaamheden. Dit project werd binnen budget opgeleverd.

Ook de Haagse markt vroeg om verregaande digitalisering. Daarna volgde in rap tempo de mobiele applicatie voor de marktcontroleurs en kwam er interesse van uit Amsterdam voor deze oplossing. Dit co-creatie-initiatief van Den Haag en Amsterdam is in 2019 life gegaan.

Met het hebben van een OutSystems ontwikkelstraat kunnen nieuwe initiatieven snel worden opgepakt. Zo ook de vervanging en verbetering van het systeem van het Huurteam van Den Haag. De grootste winst hier was de functionaliteit die nu ook mobiel beschikbaar is. Dit project leverde een nominatie voor de Computable Award in de categorie Digitaal Project op.

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer