In de afgelopen 10 jaar hebben de gemeente Den Haag en CoolProfs het programma Kosten Reductie Informatie Systemen (KRIS) vorm gegeven:

  • Introductie van Continuous Delivery
  • Snel en vakkundig ontwikkelen van bedrijfskritische applicaties in het Openbaar Domein en Sociaal Domein.
  • Aansluiten van ketenpartners en integratie met andere systemen, zoals o.a. Socrates en het MO-Platform van Stipter.
  • Realisatie van herbruikbare KRIS-componenten voor de gemeente Den Haag voor een nog kortere bouwtijd.


De gecombineerde kracht van het modern application platform en de nauwe samenwerking heeft geleid tot bedrijfskritische applicaties, die de digitalisering binnen de gemeente Den Haag heeft versneld en een professionaliseringsslag van haar dienstverlening naar de burgers tot gevolg heeft gehad.

Sociaal Domein

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein is CoolProfs intensief betrokken bij de digitalisering hiervan binnen Den Haag. We zijn begonnen met een systeem dat de wijkzorgteams ondersteunt. Het aansluiten van ketenpartners en het ontwikkelen van aanvullende diensten is een continu proces. CoolProfs neemt de lead in het ontwikkelproces, waarbij uiteraard nauw wordt samenwerkt met de wijkteamleden en procesmensen van Den Haag. Deze agile aanpak werkt naar ieders tevredenheid.

Ook voor de ondersteuning van de taken van Jeugdzorg hebben we een passend informatiesysteem gerealiseerd waarmee de gemeente Den Haag en ketenpartners haar taken optimaal kan uitvoeren.

Ter ondersteuning en verdieping van het agile werken heeft CoolProfs een workshop. 'Hoe schrijf je een user story' ontwikkeld. De medewerkers van Den Haag vonden deze workshop heel waardevol.


Openbaar Domein

CoolProfs heeft de gemeente Den Haag ondersteunt met de realisatie van een aantal informatiesystemen voor het uitvoeren van taken in het Openbaar Domein. Enkele voorbeelden zijn de Digitale Huisvuilkalender, Projecten en graafwerkzaamheden (WION), het Warenmarkten Administratie Systeem (Mercato) en ondersteuning van het Huurteam in haar handhavingstaken en adviesdiensten.

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer