In deze blog pleit ik voor het aanstellen van de Co-PO, analoog aan het bestaan van Co-Piloten in de luchtvaart. De Co-PO is de sparringpartner / facilitator van de PO. De echte PO houdt de focus op visie, het stellen van prioriteiten, beslissen, commitment van stakeholders verkrijgen. De Co-PO houdt de focus op inhoud en kwaliteit van userstories.

De agile manier van denken en werken wint steeds meer terrein en dat betekent dat ook de Product Owner – de PO – gemeengoed is geworden bij bedrijven en dat ook de vraag groeit naar medewerkers om deze rol op zich te nemen. Van hen wordt gevraagd dat ze tijd investeren in het begeleiden van ontwikkelteams. Hoeveel tijd dat kost wordt nog wel eens onderschat. Want wie zijn rol als PO serieus neemt, besteedt daar minstens de helft van zijn tijd aan. Een behoorlijke aanslag op de andere werkzaamheden van de PO, want de winkel blijft gewoon open.

De Product Owner is namens de business de persoon die bepaalt waar de meeste waarde zit voor een organisatie en welke activiteiten dus als eerste opgepakt moeten worden. Hij krijgt van de Business Executive een zak met geld om bepaalde high-level doelstellingen te realiseren. Via zijn netwerk (de stakeholders) weet hij waar de meeste pijn zit en legt de wensen en eisen die bijdragen aan het doel vast in de vorm van userstories in de Product Backlog. Dit wordt geïllustreerd in het figuur hieronder.


De PO zorgt ervoor dat de Product Backlog juist geprioriteerd is en blijft. De PO is de énige persoon die deze prioriteit bepaalt. Analoog aan een afhaalrestaurant neemt de PO de bestelling op en geeft hem via het luik door aan de keuken. Er is 1 PO met 1 luik waar gerechten besteld kunnen worden. De keuken luistert alleen naar de PO en gaat geen gerechtjes klaarmaken via een ander luik. Zelfs niet voor de Business Executive! Vervolgens zorgt de PO ervoor dat het team begrijpt wat er gemaakt moet worden (Snappie?). Het team bepaalt hoe het gemaakt wordt en weet dus wat de bereidingstijd is. Op die manier kan het team samen met de PO bepalen welke gerechten er in een zeker tijdsbestek gemaakt kunnen worden (Pastie?).

Van PO’s wordt verwacht dat ze keuzes kunnen en durven maken. Ze hebben het strategisch vermogen om het geheel te overzien en zodoende de juiste beslissingen te nemen. Vaak vervullen juist deze mensen een sleutelrol in het bedrijf en hebben bijvoorbeeld een hoge (management)functie. Het gevolg is dat ze in een spagaat terecht komen. Gezien hun bevoegdheid zijn ze “the right man for the job”, maar ze hebben geen of te weinig tijd om het team goed te begeleiden. Medewerkers in de organisatielaag daaronder hebben vaak wel de tijd maar missen beslissingsbevoegdheid. Soms durven ze geen knopen door te hakken of maken verkeerde keuzes. Veel bedrijven worstelen hiermee.

Spin in het web
​Ik maakte dit van dichtbij mee toen ik zo’n 20 jaar geleden aan een project werkte waarin ik de linking pin was tussen de gebruikers en het bouwteam. In die tijd hadden we nog watervalprojecten en bestond de PO nog niet. Er was wel een afdelingshoofd die geld en middelen had om zijn doelen te realiseren. Maar die was erg druk en had geen tijd om het alleen te doen. Ik werd ingehuurd om hem te helpen. Ik hielp het afdelingshoofd met het vergaren/uitdragen van de visie. Ik hielp hem met de requirements capture d.m.v. gesprekken met de stakeholders. Ik had regelmatig sessies om de prioriteiten af te stemmen. En ik was de vraagbaak voor het bouwteam.

Ik was dus eigenlijk de assistent van wat we vandaag de dag de PO noemen. Ik hield de focus op de inhoud en kwaliteit van userstories. Mijn dagelijkse onderhoud met het team zou je kunnen zien als de daily scrum. Het strategische werk en het nemen van de beslissingen bleef een taak voor het afdelingshoofd. Maar al het randwerk daaromheen was voor mij. En daarmee kon ik de agenda voor het afdelingshoofd behoorlijk leeg houden.

Stuurloos schip
​Bij CoolProfs maken we vaak mee hoe overvol de agenda’s van PO’s zijn en zien we hoe klanten strugglen om dit goed op te lossen. Zo heb ik meegemaakt dat er maar liefst drie PO’s waren aangesteld die als backup fungeerden voor de hoofd-PO. Beste mensen, met vier PO’s aan boord wordt het schip stuurloos.

Co-Product Owner
De oplossing zit hem in het aanstellen van een assistent-PO, de Co-PO. Vergelijkbaar met de co-piloot in het vliegtuig. De Co-PO neemt het uitvoerende werk uit handen van de PO zodat die vrij is om te doen waar hij zo goed in is; de juiste beslissingen nemen. Bij CoolProfs hebben we ervaren agile Business Analisten in dienst die deze klus kunnen klaren. Alle PO’s die last hebben van een overvolle agenda mogen gerust bellen en vragen naar een van onze Co-PO’s. We staan klaar om te helpen.

Marco Burggraaff
Senior Consultant

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer