Onze Aanpak

Steeds meer organisaties ervaren de voordelen van de Enterprise Grade Low-Code platform OutSystems. Ze kunnen sneller software ontwikkelen en businesswaarde creëren. Naarmate het IT-landschap groeit, komen ze echter vaak hindernissen tegen. Het ontwikkelproces duurt langer, loopt stroever met meer bugs. Er gaat steeds meer geld naar onderhoud, ten koste van nieuwe functionaliteit terwijl de kwaliteit van de geleverde software terugloopt met steeds meer productiestoringen. Uit onderzoek blijkt dat het 640 keer duurder is om een bug te fixen in productie dan in development.

In deze situatie verliezen organisatie ook vaak de voordelen van de Agile werkwijze. IT-ontwikkeling wordt trager, minder flexibel en onvoorspelbaar.

Door het ontwikkelproces met CI/CD pipelines te automatiseren, kunnen organisaties weer grip krijgen op het proces. Met Low-Code platforms echter, blijken de implementatie en resultaten van CI/CD vaak complexer dan verwacht. Technisch complex omdat je, anders dan bij traditioneel coderen, met een Low-Code platform niet makkelijk aan de code kunt sleutelen. Ook zijn de cultuur- en gedragsverandering die hierbij nodig zijn moeilijk te realiseren. Wat nu?

De CoolProfs SDLC suite en Way of Working.


CoolProfs heeft de standaardfunctionaliteit van Low-Code OutSystems aangevuld met bestaande softwarecomponenten en andere, op maat gemaakte technologie. We hebben de CI/CD oplossingsmethoden voor OutSystems vervolmaakt tot een 100% gestandaardiseerde en geautomatiseerde oplossing. Dit noemen wij onze SDLC-Suite. In de Software Development Life Cycle (SDLC) oplossingen is risicobeheersing niet uit het oog verloren; compliance- en beveiligingsmaatregelen zijn standaard ingebouwd.

Voordelen van Software Development Life Cycle (SDLC) optimalisatie.

Organisaties ervaren veel voordelen van een geoptimaliseerde SDLC. Het softwareontwikkelproces wordt voorspelbaarder, beheersbaarder, flexibeler, eenvoudiger te schalen, sneller en van hogere kwaliteit.

De CoolProfs SDLC-Suite maakt dat

waardecreatie voorspelbaar is,
ontwikkelteams al hun beloftes kunnen nakomen,
+ business en IT samen successen realiseren,
+ IT-medewerkers productiever en efficiënter zijn.


Een succesvolle, volledig geautomatiseerde CI/CD pipeline vraagt behalve innovatieve technologie ook om een aangepaste werkwijze om de voordelen te benutten. Hierbij is het uitgangspunt Shift Left, oftewel dagelijkse focus op kwaliteit, ondersteund door:

 

Built-In Quality.
Waar mogelijk is de kwaliteitscontrole geautomatiseerd. Zo voorkom je een groot
deel van de fouten. Geautomatiseerd testen
is geïntegreerd in de oplossing net zoals geautomatiseerd monitoren van de softwareprestaties.
Daily Deployment.
Developers bieden dagelijks hun code aan
bij de CI/CD pipeline en krijgen de volgende
ochtend feedback vanuit de pipeline wat
goed en fout is gegaan. Door hier direct
actie op te nemen, waarborgen ze
kwaliteit van de code.
Release on demand.
Is ook een van de principes die door de pipeline
wordt ondersteund en die bijdraagt aan flexibel
en voorspelbaar software ontwikkelen.

 

Om alles uit een SDLC optimalisatie te halen, zijn heldere communicatie en afspraken over de werkwijze vereist. Wij hebben hiervoor een Way of Working ontwikkeld die we samen met de oplossingen uit de SDLC implementeren in jouw organisatie.

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer