Rapid
Ontwikkelingen gaan steeds sneller en time windows worden steeds kleiner. De druk op organisaties neemt toe en de time-to-market voor IT-oplossingen wordt steeds korter. CoolProfs schept een omgeving waar dit mogelijk is.

Wij werken bij voorkeur bij de klant. Zo kunnen we snel schakelen en zijn de communicatielijnen kort. Ook nemen wij tools en werkwijzen mee die het ontwikkelproces versnellen.

Development
Low code platform OutSystems maakt snel bouwen mogelijk. Maar dat is niet genoeg. Zorgdragen voor een agile ontwikkelproces is noodzakelijk. Immers de toekomst is niet in beton gegoten. Wij vertalen uw huidige en toekomstige wensen en eisen naar toekomstgerichte architectuur- en integratiemogelijkheden. En maken daarvoor gebruik van onze ruim 10 jaar lange ervaring met OutSystems.

Partner
Slim en snel bouwen moet gestructureerd in uw organisatie worden ingebed. Ook daar helpen wij u mee. Ons Center of Excellence ondersteunt uw organisatie om te groeien naar volwassenheid. Hierbij zetten wij onze ervaring in en dragen we kennis en kunde gedoceerd over naar uw mensen. Daarnaast staan ons R&D-team altijd voor u klaar. Wij brengen actief organisaties bij elkaar om ervaringen te delen, nieuwe inzichten op te doen en te sparren. Steeds opnieuw het wiel uitvinden, kost in deze tijd te veel tijd. Wij werken graag samen met de bedrijven die ook actief zijn binnen uw organisatie. Een proactief ecosysteem zorgt voor wederzijds vertrouwen en open communicatie en daarmee voor de noodzakelijke afstemming en synergie.

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer