De Rainforest Alliance is een internationale non-profitorganisatie die werkt op het snijvlak van bedrijfsleven, landbouw en bossen om verantwoord ondernemen tot het nieuwe normaal te maken. We bouwen aan een alliantie om bossen te beschermen, de bestaansmiddelen van boeren en bosgemeenschappen te verbeteren, hun mensenrechten te bevorderen en hen te helpen de klimaatcrisis te verzachten en zich eraan aan te passen.

Bij Rainforest Alliance zijn er meerdere applicaties ontwikkeld. De belangrijkste applicaties zijn Licensing en Traceability.

Met Licensing wordt het hele proces ondersteund waarmee boeren en supply chain actors zich kunnen inschrijven en laten certificeren volgens de op hun specifieke bedrijfssituatie van toepassing zijnde standaarden van Rainforest Alliance.

Met Tracebility wordt inzicht verschaft in de distributie van gecertificeerde producten vanaf de boer tot aan de retailer. Hierbij is ook onze Cool Data Mover ingezet. Deze heeft een duidelijk toegeveogde waarde.

Dit zegt Rainforest Alliance er zelf over:

Het belang van actuele data voor de werking van de applicatie;

De van toepassing zijnde standaarden van de Rainforest Alliance zijn afhankelijk van de context van een te certificeren bedrijf. Denk aan bijvoorbeeld het type werkzaamheden van het bedrijf, de omvang, de commodities (koffie, thee, cacao, hazelnoot e.d.), de geografische ligging enzovoort. De logica waarmee elementen uit de standaarden van toepassing worden op een bedrijf, is allemaal configureerbaar. Dit betreft complexe logica en daarmee veel regels.

Als deze configuratie is ingericht, getest en akkoord bevonden dan wil je de zekerheid dat die configuratie vervolgens in productie ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Het is daarom belangrijk om deze configuratiedata van de testomgeving te kunnen synchroniseren naar de productieomgeving.

Hoe jullie de data actueel hielden voor het gebruik van CDM;

De configuratie werd voor het gebruik van CDM handmatig overgetypt in de productieomgeving. Hier was ter voorkoming van fouten een 4-ogen proces van toepassing. Eén persoon typte de configuratie over en een tweede persoon keek daarbij letterlijk over de schouder mee. Bij de live gang van de eerste commodity (hazelnoot) duurde deze actie tot 3 uur ’s-nachts.


Of en zo ja tot welke voordelen dit heeft geleid (procesversnelling, kostenbesparing, kwaliteitsverbetering).

Met name het overzetten van geaccordeerde configuratie van test naar productie is een waarborg dat hetgeen wat getest is, ook daadwerkelijk hetgeen is dat in productie wordt gebruikt. Daarmee is de quality assurance sterk verbeterd. Waar het in de beginfase nog ging om een beperkt aantal commodities (hazelnoot, koffie en thee ter ondersteuning van de UTZ-processen), betreft het na de integratie met de systemen van de Rainforest Alliance een veelvoud van het aantal commodities (>250). En ook het aantal configurabele elementen is toegenomen om ook specialiteiten binnen het nieuwe palet te kunnen ondersteunen. Handmatige configuratie is daardoor te arbeidsintensief geworden. CDM is een essentieel hulpmiddel gebleken bij het uitrollen van nieuwe functionaliteiten.

Daarnaast wordt CDM ook ingezet om productiedata te ontsluiten richting testomgevingen, voor verschillende doeleinden:

  • ProblemFinding (PFX-env)
  • Training purposes (geanonimiseerde productiedata, icm. een gelimiteerde dataset)

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer