/img/coolprofs_logo_full.png
Schrijf mij in voor de nieuwsbrief
SVO
Ga naar de site
>
Digitalisering van diensten
Examen applicatie eerste stap

Voor het inplannen van examens en de logistieke afhandeling van de examenformulieren heeft CoolProfs het systeem OutSystems Toets Applicatie (OSTA) gebouwd.

SVO is de landelijke opleider voor vakmensen in de foodsector. Zij maakt een inhaalslag met digitalisering van haar diensten en herziet hiervoor de architectuur van haar informatiesystemen. SVO wil SaaS kernapplicaties gebruiken en het OutSystems platform inzetten als integratielaag tussen deze systemen. Ontbrekende functionaliteit moet van de diverse achterliggende applicaties wordt gerealiseerd met dit platform. 

SVO is verantwoordelijk voor de begeleiding van deelnemers en leerbedrijven en speelt bovendien een belangrijke rol als schakel tussen het bedrijfsleven en de onderwijsinstelling. Daarnaast is het kenniscentrum verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs. Ook het kenniscentrum heeft taken op het gebied van examinering, EVC en instroom vanuit het vmbo.

Deze site maakt gebruik van cookies om te leren over hoe de site gebruikt wordt en wat er beter zou kunnen.
Behoud de cookies en optimaliseer mijn website beleving.