De WILDirect applicatie zorgt er voor dat de doorlooptijd van een aanvraag bijzondere bijstand met 6 weken wordt verminderd.

Wat hebben we ontwikeld?

WILDirect is een online applicatie die het mogelijk maakt om aan de keukentafel een aanvraag bijzondere bijstand te kunnen doen bij de gemeente.

Waarom is deze applicatie ontwikkeld?

De doorlooptijd van het handmatige proces duurde 6-8 weken. Dit gold ook voor herhaal aanvragen. WILDirect heeft dit teruggebracht naar 1 à 2 weken van aanvraag tot uitkering.

Wat was de uitdaging?

De koppelingen met de bestaande back-office van de gemeente die bestond uit Centric producten (GWS4All, GWS4DDS) en DigiD.

Wat is de toegevoegde waarde?

Versnelling van het proces maar ook de datakwaliteit. Op basis van het BSN van de client wordt er gekeken naar de samenstelling van het gezin op basis waarvan het aanbod wordt gedefi-nieerd. Hierdoor werd niet gebruik teruggedrongen.

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer