Cool Monitor: het monitoren van de OutSystems omgeving

Hoe uw systemen zich gedragen en wat de performance is, is een grote factor in de overall gebruiksvriendelijkheid van het systeem en daarmee de klanttevredenheid. Er zijn verschillende stadia van het omgaan met de kennis rondom de performance van een systeem:

Hoe meer er wordt ingezet op het monitoren van systemen, hoe meer u als organisatie groeit naar het doel: het voorkomen van problemen rondom de performance van uw systemen.

Om dit ook voor OutSystems systemen mogelijk te maken, hebben wij Cool Monitor ontwikkeld. Met Cool Monitor zorgen we voor een goed zicht op de performance van uw OutSystems systeem.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Cool Monitor?

  • Snellere detectie en informatieverstrekking indien zich een incident voordoet.
  • Integratie met kanalen als Slack, Teams, ServiceNow, PagerDuty, Jira en anderen.
  • Direct toegang tot log & trace informatie voor het analyseren van de root cause.
  • Geabstraheerde data uit verschillende bronnen overzichtelijk en informatief op dashboard(s) gepresenteerd.
  • Management information over beschikbaarheid en gebruik van de hard- en software.
  • Uitbreidbaar met maatwerk dashboards naar eigen inzicht en wens.
  • Gebaseerd op de Open Source Elastic Stack; Elasticsearch, LogStash en Kibana.
  • Schaalbaar naar uw eigen situatie en behoefte.

Monitoring bij WoningNet

WoningNet’s geavanceerde WoonRuimteBemiddeling-systeem (WRB) brengt woningaanbod van aangesloten woningcorporaties onder de aandacht van ingeschreven woningzoekenden. Het schaarse woningaanbod wordt hierbij verdeeld aan de hand van soms zeer complexe landelijke en regionale wet- en regelgeving.

Het WRB kent dagelijks duizenden aanvragen en veel piekbelasting. CoolProfs helpt WoningNet met een uitgebreide monitoring oplossing om de systemen beter in de gaten te kunnen houden en zelfs preventief bij te sturen. Voor het hele verhaal, download de klantcase over monitoring hiernaast.

Hoe doet uw systeem het eigenlijk?

Nieuwsgierig naar de probleem/incident analysetijd die wordt besteed binnen uw organisatie? Wij brengen deze tijd vrijblijvend voor u in kaart door middel van een analyse van de tijd die besteed wordt door uw team aan het identificeren van incidenten. U ontvangt van ons vrijblijvend een analyse rapport met onze bevindingen.

Vraag naar de Cool Monitor Analyse mogelijkheden!

Deze website gebruikt cookies om de beleving te optimaliseren. lees meer