A cool place to work

Mensen staan centraal 

Projecten van CoolProfs zijn per definitie uitdagend. Dat vraagt om een creatieve en pragmatische instelling. Onze medewerkers werken in multidisciplinaire teams, waarbij de inbreng van de individuele teamleden essentieel is voor een succesvolle oplevering.

Maak kennis met onze mensen.

Wij hebben vijf kernwaarden die het fundament vormen van onze organisatie. Deze komen terug in alles wat we doen en vormen ons moreel kompas. Ons werk is te herkennen aan de hand van deze vijf kernwaarden.

CoolProfs heeft haar eigen opleidingsinstituut: CoolAcademy.

Wij geloven in continu leren en ondersteunen hiermee jouw carrièremogelijkheden en toekomstperspectief. Wij leggen de nadruk op zowel persoonlijke als vakinhoudelijke kennisvergaring.

Ga naar onze vacatures.