Guido blogt over DORA​

Guido blogt over DORA​

Hoe laat je het DORA model & metrics werken voor jouw OutSystems landschap?

In de wereld van softwareontwikkeling is DORA gesprek van de dag. In dit geval gaat het niet om het vrolijke televisiepersonage, maar de DORA van Google. DORA staat voor DevOps Research and Assessment. Het is een onderzoeks- en meetmethode om objectief de effectiviteit van softwareontwikkeling binnen een organisatie te meten. DORA was al populair, maar heeft sinds Google’s overname in 2018 een ware vlucht genomen.

Er wordt vaak gedacht dat DORA niet van toepassing is op low-code development. Low-code ontwikkelaars vertrouwen erop dat de belangrijkste DORA capabilities al in het low-codeplatform – en dus hun ontwikkelproces – zijn verankerd, en dat het voor de overige capabilities lastig is om die er zelf in te bakken. Het idee van low-code is immers dat je weinig meer eigenhandig hoeft te coderen, toch? Er valt hier echter nog veel winst te behalen.

Waar komt DORA vandaan? 

DORA werd in 2014 opgezet door Dr. Nicole Forsgren, Gene Kim, en Jez Humble met als doel onderzoek te doen naar welke werkwijzen en vaardigheden essentieel zijn om het softwareontwikkelingsproces te versnellen. 

De onderzoekers analyseerden 23.000 enquêtes van meer dan tweeduizend bedrijven met wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Hieruit kwam het boek “Accelerate” voort, samen met het eerste “State of DevOps Report”. Ze ontdekten dat wat ze noemden “high-performing” organisaties specifieke werkwijzen en vaardigheden hebben die hun minder presterende collega’s niet, of minder goed onder de knie hebben. Hiermee konden ze onder andere wetenschappelijk onderbouwd stellen dat zaken als DevOps en Continuous Delivery geen lege buzzwords waren: investeringen in technologische transformatie leveren meetbaar efficiency- en concurrentievoordeel op. 

DORA blijft de State of DevOps Reports jaarlijks herhalen. Hierdoor worden nog steeds de laatste ontwikkelingen in kaart gebracht en is DORA nog steeds relevant. Wil je weten of jouw organisatie echt zo innovatief is als je denkt? Benieuwd waar er ruimte is voor verbetering op je IT-afdeling? DORA kan het je vertellen. 

Hoe werkt DORA? 

Binnen het DORA Core model zijn zeventien vaardigheden in kaart gebracht, verdeeld in technische, procesmatige en culturele vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan continuous integration, deployment automation, shift left on security, testdata management, maar ook monitoring en learning culture. Het onderzoek toonde aan dat als je deze vaardigheden op orde hebt, dit invloed heeft op de vier DORA software delivery metrics. Deze metrics voorspellen in grote mate de bedrijfsresultaten en medewerkerstevredenheid van een organisatie, dus zowel commerciële als niet-commerciële prestaties. 

Wat zijn de vier DORA metrics? 

Waar DORA tot nu toe het meest om bekend staat, zijn de DORA metrics. Het onderzoek aangetoond dat deze vier metrieken het meest nauwkeurig de waarde voorspellen die een team aan de organisatie levert, uitgedrukt in low, medium of high performer. Ze zijn als volgt: 

Deployment frequency, hoe vaak brengt een IT-team software naar productie? Is dat eens per maand? Of meerdere keren per dag? Om je op dit vlak high performer te kunnen noemen, is een hoge mate van automatisering van je ontwikkelproces een absolute vereiste. 

Change lead time geeft aan hoe snel een organisatie in staat is te reageren op een verandering van bijvoorbeeld marktvraag, regelgeving of veiligheidsrisico’s. Hierbij wordt de tijd gemeten van de start van het ontwikkelen van een stukje software tot de ingebruikname ervan. 

Change failure rate geeft aan hoeveel procent van doorgevoerde veranderingen in de software zorgt voor een verslechtering van het product, en dus fixes, rollbacks en patches vereist. Bij een low performer kan dit wel 46 tot 60% zijn terwijl dat bij high performers slechts 0 tot 15% is. 

Time to restore service vertelt hoe snel een team in staat is om een fout die van invloed is op de gebruikerservaring te herstellen. Een low performer heeft hier een week tot een maand voor nodig, terwijl een high performer dit binnen een dag kan oplossen. Uiteraard is het belangrijk om er zo snel mogelijk achter te komen dat er iets fout gaat. Een goede monitoringoplossing is hierbij onmisbaar. 

Waarom DORA? 

DORA is niet het enige meetmodel dat beschikbaar is – de wereld van softwareontwikkeling is vol van modellen. Wat DORA uniek maakt is het feit dat dit het langstlopende onderzoek van zijn soort is, met bijna 10 jaar aan goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. 

Daarnaast is de kracht van het model dat het blijft evolueren. Elk jaar wordt er nieuwe data toegevoegd waardoor het telkens de heersende staat van de markt weerspiegelt. 

Bovendien laat het onderzoek zien dat het model naast commerciële performance ook niet-commerciële performance voorspelt. Kortom, niet alleen je bedrijfsresultaat kan ervan opleven, maar ook medewerkers hebben er baat bij. 

DORA toepassen op OutSystems 

Als je werkt met een low-code platform als OutSystems heb je al snel een aantal van de belangrijkste vaardigheden afgedekt, zoals code maintanability en version control. Maar dit is nog niet voldoende om in de high-performing categorie te komen, hiervoor zijn meer vaardigheden nodig. Bij CoolProfs, de OutSystems+ Expert, zien wij het tot onze taak om klanten tools en oplossingen te bieden om de beste in hun markt te worden. Met de oplossingen uit de CoolProfs SDLC-Suite zoals de Cool Data Mover, Cool Configurator, Cool DevOps en de bijhorende Way of Working komt dit binnen handbereik. 

Hoe CoolProfs het DORA core model invult

Daarnaast ontwikkelden we een manier om inzicht te geven in hoe OutSystems-gebruikers scoren op de DORA metrieken. In Cool Monitor wordt per team meteen zichtbaar hoe ieder team presteert en waar verbeterkansen liggen. Dit maakt het ook mogelijk om verschillende teams met elkaar te vergelijken en te zien hoe teams zich ontwikkelen in de loop van de tijd. Zo wordt in één klap inzichtelijk waar je organisatie goed presteert, waar er concreet winst te behalen is, welke teams een voorbeeldfunctie hebben, welke extra aandacht nodig hebben, en wordt inzichtelijk hoe teams het doen ten opzichte van de markt. En dat is dan weer waardevol om aan te tonen dat je een goede dienstverlener en prettige werkgever bent. Een speler waar iedereen mee in zee wil! 

Ben je benieuwd geworden hoe jouw organisatie het doet op de kaart? Neem contact op en start je eigen DORA-avontuur. 

Door Guide Vandecasteele, Data Analist en Consultant

Origineel gepost door Guido op LinkedIn