PO Community 26 september
Intervisie

Intervisie

Wie wil helpen met het aandragen van ideeën/oplossingsrichting voor een hulpvraag met betrekking tot een transitie van een pure project organisatie naar een producten bedrijf. Dit vereist een veel sterkere rol van product management. Hoe doe je dat?

Datum: Donderdag 26 september 2024.
Locatie: Volgt.
Tijd: Start om 12.30 met een lunch en dan van 13.00 tot ca. 15.00 de intervisie.
Deze sessie zal deels in het Engels zijn.

De hulpvraag

Hoe verhoudt de rol van product management zich tot de de product owners van de teams?

Hoe balanceer je korte termijn project aanvragen met de lange termijn ontwikkeling van standaard componenten?

Hoe organiseer je zo’n transitie?

Aanmelden voor de PO Community kan via dit e-mailadres zolang Hetty op vakantie is.